NU SciPark จัดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. NU SciPark ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการดูแลอาคารมหาธรรมราชาและได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยรวมถึงการเอาตัวรอดของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในตัวอาคาร

ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยคุณธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติการ รวมถึงทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ใช้บริการอาคารมหาธรรมราชา อาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างทักษะและความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยจากการซ้อมปฏิบัติการจริง โดยการใช้เครื่องดับเพลิงในการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม และจากน้ำมันเบนซิน ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยทีมสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ ณ อาคารมหาธรรมราชา โซน C มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (RE-DEFINE CREATIVE ECONOMY THROUGH TEXTILE AND FASHION)

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting) สัมมนาในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย
1. คุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบแห่งปี 2564 สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
2. คุณนครินทร์ ยาโน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ 2565 เจ้าของแบรนด์ YANO
3. คุณณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงทะเบียน: https://bit.ly/3ODy4R3 ZOOM: https://bit.ly/47uiVtN

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร คำนึงความสำคัญของคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้ต้องการข้ามถนน บริเวณทางม้าลายหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน รวมถึงบุคคลทั่วไป ขับขี่ยานพาหนะ​ด้วยความระมัดระวังและสังเกตุสัญญาณ​ไฟจราจร

สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามถนน ให้กดปุ่มที่เสาสัญญาณและรอจนกว่ารถทั้งสองฝั่งหยุดให้ แล้วค่อยทำการข้ามถนน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ใช้ความเร็ว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และมีน้ำใจให้กับผู้สัญจรทางเท้ากันด้วยนะครับ

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นชั้น 3) ถึงเที่ยงคืนน! เริ่ม 15 – 25 สิงหาคม 2566 ✨
จ – ศ : 08.30 – 00.30 น. และ ส – อา : 09.30 – 00.30 น.

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.

– พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การบรรยายพิเศษ การเสวนา บูธกิจกรรมและนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
– การประกวดภาพถ่าย
– การประกวดอินโฟกราฟิกส์
– การประกวด VDO

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/x2dusgkg5w
ศึกษาเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมที่ https://www.mis.research.nu.ac.th/safetyday/index.php
สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 200 ท่านเเรกจะได้รับคูปองอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นายยงยุทธ บ่อแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8715 E-mail : SOHEC-NU@sdgs_admin

อบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนและ เรียนรู้สัญญาณมือตำรวจจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่แกนนำนักเรียนสร้างชุมชนยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย พลานามัยแข็งแรง”

โดยมี นายไพศาล นวลทีม รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลท่าทอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่แกนนำนักเรียนจำนวน 100 คน โดยถ่ายทอดในรูปแบบฐานกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปนเปื้อนและความปลอดภัยในอาหาร โดยมีคณาจารย์และนิสิตเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ 2) กิจกรรม ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชมได้รับการบริการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนด้านความปลอดภัย ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา และอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิรัท ดีอ่วม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เป็นวิทยากรบรรยาย “แผนการดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ” และ “การใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพ(โดยการสมมติสถานการณ์) ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักอพยพ การรวมพล ตลอดจนเป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว

ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ในพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้เรียนรวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 นำโดย ผศ.ดร. สรัญญา ถี่ป้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกิตติ กุตนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากนายคำนวน หงส์สิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางทัศวรรณ์ สุพรรณสาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการบริการวิชาการต่อสังคม และเพื่อชุมชมได้รับการบริการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จำนวน 40 คน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 67 คน เพื่อส่งเสริมทำให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนไปถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมภาษณ์ : ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางสาวทัตทริยา เรือนคำ รักษาการหัวหน้างานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, นางสาวฉัตรรดา ประพันธ์ รองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการมอนอมอนิเตอร์ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 -18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nuradio.nu.ac.th

ดำเนินรายการโดย : นายธรรมนูญ ศิริรัตน์

รับชมคลิปวีดิโอผ่านทาง Youtube คลิกที่นี่ : https://www.youtube.com/watch?v=4DET4MSbSi0

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin