ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ Happy Student and Sustainable Campus Life

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับดร.ถวิล น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย และคณะ ในการเข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์จำลอง) และชมนิทรรศการ “ศิลป์ ร่องกล้า” (Silp Longa) จัดแสดงโดยคณาจารย์และนิสิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิทรรศการ NU Photo Exhibition 2023 “มอนอ มองผ่านเลนส์” และนิทรรศการ Happy Student and Sustainable Campus Life ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร