SDG 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง โดยมีนโยบายด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง ทุกคนต้องมีสิทธิและ มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
    3. กำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

SDG 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ

ม.นเรศวร จับมือ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงานเสวนา TWEA สัญจร “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงาน TWEA สัญจร ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

Read More

ม.นเรศวร บทบาทสตรีที่มีความเท่าเทียม

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Read More

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่องการเก็บรักษานมแม่

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์นิตยา ศรีบัวรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan https://youtu.be/iGwzo_0qo3I

Read More

บทบาทสตรี ความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตจากคณะต่าง ๆ

Read More

Love Alarm – เวลาแห่งความรักและความสุขที่ ม.นเรศวร

Love Alarm – เวลาแห่งความรักและความสุข โปรเจกต์วันแห่งความรักของกองกิจการนิสิต ที่ได้จัดให้ลานกิจกรรม NU Playground กลายเป็นสถานที่ที่อบอวลไปด้วยความรักของทุกความสัมพันธ์ ทุกสิ่งในงานล้วนแต่สีชมพู รวมถึงสีท้องฟ้าที่เป็นใจให้กับงานของเราด้วย ในกิจกรรมนี้เราได้เชิญคู่รัก 2 คู่ที่เป็นศิษย์เก่าของเรา และจุดเริ่มต้นของความรักทั้ง

Read More

นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ

นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ ได้ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ไว้ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 นับเป็นความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจเรื่องเพศสภาพของนิสิตที่มีการแสดงออกตัวตนทางเพศภาวะมากขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยทำให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.

Read More

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ LGBTQ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคน LGBTQ+ อย่างอ่อนโยน

มิถุนายนเดือนแห่งของความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ และเพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องความเข้าใจในความหลากหลาย สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ LGBTQ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคน LGBTQ+ อย่างอ่อนโยนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งนิยาย Boy Loves สามารถมายืมหนังสือได้ที่หอสมุดชั้น 2 ได้เลยจ้า!

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5