สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในโครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวน 50 ที่นั่ง) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting (จำนวน 300 ที่นั่ง) ที่ https://nu-ac-th.zoom.us/j/97926718794… Meeting ID: 979 2671 8794 Passcode: 551111
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานกิจการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-5596-1733, 0-5596-1734

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร