ม.นเรศวร จับมือ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงานเสวนา TWEA สัญจร “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงาน TWEA สัญจร ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร , กรรมการผู้จัดการบริษัท Operational Energy Group และที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา เพื่อแนะแนวและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจนถึงเตรียมการวิศวกรรุ่นใหม่และนิสิตที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ซึ่งในงานนี้มีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร บทบาทสตรีที่มีความเท่าเทียม

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่องการเก็บรักษานมแม่

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์นิตยา ศรีบัวรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

https://youtu.be/iGwzo_0qo3I

บทบาทสตรี ความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะวิชา

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอผู้ป่วยสูติและนรีเวชกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride 🏳️‍🌈 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตจากคณะต่าง ๆ องค์การนิสิต สภานิสิต และจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารขวัญเมือง โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566 ด้วยทางม้าลายสีสดใส ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ( หอใน )

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Love Alarm – เวลาแห่งความรักและความสุขที่ ม.นเรศวร

Love Alarm – เวลาแห่งความรักและความสุข โปรเจกต์วันแห่งความรักของกองกิจการนิสิต ที่ได้จัดให้ลานกิจกรรม NU Playground กลายเป็นสถานที่ที่อบอวลไปด้วยความรักของทุกความสัมพันธ์ ทุกสิ่งในงานล้วนแต่สีชมพู รวมถึงสีท้องฟ้าที่เป็นใจให้กับงานของเราด้วย

ในกิจกรรมนี้เราได้เชิญคู่รัก 2 คู่ที่เป็นศิษย์เก่าของเรา และจุดเริ่มต้นของความรักทั้ง 2 คู่เกิดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มต้นที่คู่แรก พี่พล เฉลิมพล รัตนชาญชัย ศิษย์เก่ารหัส 45 และพี่ออย เกษราภรณ์ รัตนชาญชัย ศิษย์เก่ารหัส 46
คู่รักศิษย์เก่าแห่งร้าน X-cite T-Shirt ที่คอยดูแลและผลิตเสื้อให้กับกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นความรักทั้งคู่เกิดขึ้นบ่มเพาะ และเติบโตไปพร้อมๆ กันกับมหาวิทยาลัยจริงๆ เลยสำหรับคู่นี้ และยังทำให้ผู้ที่มาเข้าร่วมในงานได้เรียนรู้มุมมองของความรักสำหรับผู้ใหญ่ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งกันและกัน

ต่อกันเลยสำหรับคู่รัก LGBTQ คู่รักวัยแรกแย้ม กับน้องฟลุ๊ค ชรินทร์ ระวังทรัพย์ ศิษย์เก่ารหัส 58 และน้องฟลุ๊ค เกริกเกียรติ ต่อเขต ศิษย์เก่ารหัส 59 ต้องขอบคุณน้องทั้ง 2 คนที่มาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เริ่ม Callout กับครอบครัว การเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ รวมถึงการมีรักในวัยเรียน ถ้าได้ยินคำนี้รู้สึกยังไงบ้าง ซึ่งน้องฟลุ๊ค ชรินทร์ ระวังทรัพย์ ได้ให้ข้อคิดที่สำหรับสำหรับการมีความรักในวัยเรียน มีได้แต่ต้องรู้จักป้องกัน ต้องขอนับถือในตัวของทั้งสองคนที่ออกมาเล่าประสบการณ์นี้ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

ทางเราต้องขอชื่นชมและยินดีกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ที่รั้วแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เชื่อว่ามีศิษย์เก่าอีกหลายคู่เลยที่ความรักเริ่มต้น และเติบโตที่ที่แห่งนี้ เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ ท้ายนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนที่ยังรัก และกลับมาหา กลับมาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอชมการเติบโตของทุกคนตลอดไป…. เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ

นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ ได้ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ไว้ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561

นับเป็นความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจเรื่องเพศสภาพของนิสิตที่มีการแสดงออกตัวตนทางเพศภาวะมากขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยทำให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ และหลักสากลในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ (thestandard, 2018)

ที่มา: Mornornews

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ LGBTQ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคน LGBTQ+ อย่างอ่อนโยน

มิถุนายนเดือนแห่งของความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ และเพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องความเข้าใจในความหลากหลาย

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ LGBTQ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคน LGBTQ+ อย่างอ่อนโยนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งนิยาย Boy Loves สามารถมายืมหนังสือได้ที่หอสมุดชั้น 2 ได้เลยจ้า!

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ หอผู้ป่วยสูติและนรีเวชกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin