SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะนักแสดงโนรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย

Read More

สาธารณสุข สร้างสุข เรื่อง : วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้บ้าน หรือที่พักอาศัย

รายการ : สาธารณสุข สร้างสุข เรื่อง : วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้บ้าน หรือที่พักอาศัย ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ และ ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี

Read More

Music on Heart Bloom

ทีมสหเวชฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมผ่อนคลาย สบายๆ ไปกับกิจกรรม Zone ALLIED Fun Friday X Allied Music Club

Read More

Art Therapy for Upcycling and Relaxing Exhibition

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุรีไซเคิล “Art Therapy for Upcycling and Relaxing” โดยชมรม NU Zero Waste และคณาจารย์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ

Read More

ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ Happy Student and Sustainable Campus Life

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับดร.ถวิล น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย และคณะ ในการเข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์จำลอง)

Read More

ม.นเรศวร ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์

Read More

แจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิต เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

บรรยากาศแจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ห้องชมรมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มา: ที่มา:

Read More

ม.นเรศวร เปิดตลาดวัฒนธรรม เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ พิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

Read More

NU Safety Day “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11