หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นชั้น 3) ถึงเที่ยงคืนน! เริ่ม 15 – 25 สิงหาคม 2566 ✨
จ – ศ : 08.30 – 00.30 น. และ ส – อา : 09.30 – 00.30 น.

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.

– พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library