โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะนักแสดงโนรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย

“โนรา” เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของคนภาคใต้ ที่มีความงดงามทั้งในเรื่องของการร่ายรำ การเล่นดนตรี และการขับร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง “โนรา” อีกทั้ง ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธารณสุข สร้างสุข เรื่อง : วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้บ้าน หรือที่พักอาศัย

รายการ : สาธารณสุข สร้างสุข เรื่อง : วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้บ้าน หรือที่พักอาศัย

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ และ ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 19.00 น. ผ่านคลื่น : F.M.107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

Music on Heart Bloom

ทีมสหเวชฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมผ่อนคลาย สบายๆ ไปกับกิจกรรม Zone ALLIED Fun Friday X Allied Music Club “Music on Heart Bloom”

ขอเชิญมาร่วมสนุก เคลิบเคลิ้มไปกับบรรยากาศสุดฟิน พร้อมด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะจากมินิคอนเสิร์ต ชมรมดนตรี คณะสหเวชศาสตร์ เยี่ยมชมบูธงานคราฟท์ (ฟรี มีจำนวนจำกัด) และร้านค้าหลากหลายร้าน จากบุคลากรและ นิสิต แล้วพบกัน วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายนนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าอาคารธาราบำบัด

ที่มา: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Art Therapy for Upcycling and Relaxing Exhibition

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุรีไซเคิล “Art Therapy for Upcycling and Relaxing” โดยชมรม NU Zero Waste และคณาจารย์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

เพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้ในสังคมที่จะก่อเกิดปัญหาเรื่องขยะนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ ชั้น 1 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ Happy Student and Sustainable Campus Life

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับดร.ถวิล น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย และคณะ ในการเข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์จำลอง) และชมนิทรรศการ “ศิลป์ ร่องกล้า” (Silp Longa) จัดแสดงโดยคณาจารย์และนิสิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิทรรศการ NU Photo Exhibition 2023 “มอนอ มองผ่านเลนส์” และนิทรรศการ Happy Student and Sustainable Campus Life ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้า ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ทั้งนี้ นางสาวนรกมล สุวรรณ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยต่อไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

แจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิต เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

บรรยากาศแจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ห้องชมรมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ที่มา: งานกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

ม.นเรศวร เปิดตลาดวัฒนธรรม เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ พิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี✨

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระฝ่ายสงฆ์ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย นำโดยนิทรรศการพระพุทธชินราช การสาธิตการปั้นพระพุทธชินราชจำลอง สกุลช่างพิษณุโลก จ่าทวี โดยจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ศิลปาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 การใส่บาตรพระประจำวันเกิดเสริมสร้างความมั่นคง นิทรรศการมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมตัดตุงเต่ารั้ง เสริมพลัง NU กิจกรรมผูกพันรัก ถักตุงใย กิจกรรมถักสานเส้นตอก เป็นดอกไม้ไทย กิจกรรมพู่คล้องใจ สายใยเทาแสด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Safety Day “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดรับกับนโยบาย มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย อาทิ การบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ” การบรรยาย เรื่อง “โรคจากการประกอบอาชีพและการตรวจสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยง” และการบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และรางวัลภาพถ่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหัวเรื่อง “Safety awareness for safety culture” เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง โดยได้รับความร่วมมือ จากกองบริการการศึกษาและ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS)

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin