Archives August 2023

กิจกรรมให้ความรู้ “แนะนำอาหารตามวัย”

อีกหัวข้อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ที่จัดขึ้น ณ คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล, ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ และพญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ต่างๆ

ที่มา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้า ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ทั้งนี้ นางสาวนรกมล สุวรรณ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยต่อไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

แจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิต เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

บรรยากาศแจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ห้องชมรมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ที่มา: งานกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพฯ สิทธิทางประชาธิปไตย

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

ด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้โครงการเสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป (EU) กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อประเด็นสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเด็ก สิทธิในเด็กผู้หญิง และสิทธิพลเมืองที่พึงจะได้รับ 🧑‍⚖️

ทั้งนี้สำหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ภายใต้กรอบงบประมาณรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพลิ โล่บูติด ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: อาสายุวกาชาด ม.นเรศวร

ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน

ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า” สาธิตการทำงานของรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ณ สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เปิดตลาดวัฒนธรรม เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ พิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี✨

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระฝ่ายสงฆ์ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย นำโดยนิทรรศการพระพุทธชินราช การสาธิตการปั้นพระพุทธชินราชจำลอง สกุลช่างพิษณุโลก จ่าทวี โดยจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ศิลปาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 การใส่บาตรพระประจำวันเกิดเสริมสร้างความมั่นคง นิทรรศการมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมตัดตุงเต่ารั้ง เสริมพลัง NU กิจกรรมผูกพันรัก ถักตุงใย กิจกรรมถักสานเส้นตอก เป็นดอกไม้ไทย กิจกรรมพู่คล้องใจ สายใยเทาแสด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดประกวดภาพถ่ายตามแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ “Anurak in your mind”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร จัดการประกวดภาพถ่ายตามแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ “Anurak in your mind“ โดยผู้ชนะการประกวดทุกท่านจะได้ขึ้นรับรางวัลในงาน “สืบสานงานสืบ ครั้งที่ 23” ณ ลาน Playground (หน้าหอใน)


โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกิดความยั่งยืน และสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ สัตว์และต้นไม้ และเกิดความหวงแหนและช่วยกันดูแลให้มหาวิทยาลัยคงความเป็นธรรมชาติที่มีสมบูรณ์สวยงามต่อไป

รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดย… นางสาวกรกนก คำแก้ว ( ปอป้าย )
คำบรรยายผลงาน : ทุกคนต่างมีความทรงจำ บางทีต้นไม้เล็กๆอาจเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคน ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ความทรงจำควบคู่ไปกับธรรมชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานโดย… นายชานนท์ กิจจารักษ์ ( อ้น )
คำบรรยายผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่ต่างแสดงบทบาทและความสำคัญภายในระบบนิเวศแตกต่างกัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานโดย… นายสิทธา สายบุญตั้ง ( ธาม )
คำบรรยายผลงาน : มีป่าที่สมบูรณ์ ย่อมมีสัตว์ที่สวยงาม ความสมบูรณ์และความสวยงามจะคงอยู่ต่อไป เมื่อเราอนุรักษ์มันด้วยใจ และรักษาไว้ด้วยการกระทำ

รางวัลชมเชย ผลงานโดย… นายอธิราช นันต๊ะเสน ( เต็นท์ )
คำบรรยายผลงาน : เราทุกคนต่างมองเห็นความงดงามของธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระบบนิเวศน์ระหว่างธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ร่วมกันภายใต้มหาวิทยาลัย ภาพนี้จึงเป็นภาพถ่ายเพื่อนำเสนอถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการให้ความเคารพแก่ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเน้นถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่สมดุลและการรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ที่มา: ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

NU Safety Day “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดรับกับนโยบาย มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย อาทิ การบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ” การบรรยาย เรื่อง “โรคจากการประกอบอาชีพและการตรวจสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยง” และการบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และรางวัลภาพถ่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหัวเรื่อง “Safety awareness for safety culture” เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร ดังนี้

>>วิทยากรหลัก : ดร.ณปภัส กันติ๊บ
>>วิทยากรร่วม : ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์, ผศ.ดร.วันทณี หาญช้าง, ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง, ผศ.สุทัศน์ ดวงจิตร, ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ, ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง และอาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 

29 สิงหาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin