ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน

ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า” สาธิตการทำงานของรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ณ สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร