ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นได้แก่ 1) Aichi University 2) Iwate University 3) Kanazawa University 4) Shinshu University และ 5) Soka University

จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร “2023 NU Cultural Exchange Program” ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 15 ราย โดยในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักและจัดโครงการดังกล่าว ได้นำคณะนิสิตแลกเปลี่ยน เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

คณะนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำอาหารไทย อาทิ ส้มตำ ต้มยำกุ้ง ประดิษฐ์ผ้าคล้องพวงกุญแจ ตกแต่งกระเป๋าด้วยสีจากดอกไม้ธรรมชาติ ประดิษฐ์เข็มกลัดจากแผ่นเงิน เรียนรู้การแต่งกายอย่างไทย ฝึกเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ที่ขาดไม่ได้ คือ การฝึกมวยไทย ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างดี

ที่มา: กองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ ม.นเรศวร