ม.นเรศวร ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมงาน “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้า ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ทั้งนี้ นางสาวนรกมล สุวรรณ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยต่อไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร