ม.นเรศวร ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง โดยได้รับความร่วมมือ จากกองบริการการศึกษาและ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS)

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร