ม.นเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่ ✨✨

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม NU SciPark ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส และบริษัท แมพพิเดีย จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของอุทยานฯ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ “RSP New Release 2023” และออกบูธแสดงสินค้าและบริการของ Success case ของ 16 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และโรงแรมแคนทารี โคราช

โดยกิจกรรม Networking day ในวันแรก เป็นการพูดคุยและแนะนำที่มาของกิจกรรม และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในหัวข้อ “ธุรกิจนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ” โดยตัวแทนผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง

และกิจกรรม Pitching day ในวันที่สอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ได้พบกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่จะสามารถช่วยต่อยอดในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีได้ ผ่านการประกวดการนำเสนอ (Pitching) เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสุดให้เป็นผู้ชนะ RSP First รับเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนในการผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร