ม.นเรศวร คำนึงความสำคัญของคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้ต้องการข้ามถนน บริเวณทางม้าลายหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน รวมถึงบุคคลทั่วไป ขับขี่ยานพาหนะ​ด้วยความระมัดระวังและสังเกตุสัญญาณ​ไฟจราจร

สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามถนน ให้กดปุ่มที่เสาสัญญาณและรอจนกว่ารถทั้งสองฝั่งหยุดให้ แล้วค่อยทำการข้ามถนน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ใช้ความเร็ว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และมีน้ำใจให้กับผู้สัญจรทางเท้ากันด้วยนะครับ

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร