ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การบรรยายพิเศษ การเสวนา บูธกิจกรรมและนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
– การประกวดภาพถ่าย
– การประกวดอินโฟกราฟิกส์
– การประกวด VDO

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/x2dusgkg5w
ศึกษาเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมที่ https://www.mis.research.nu.ac.th/safetyday/index.php
สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 200 ท่านเเรกจะได้รับคูปองอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นายยงยุทธ บ่อแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8715 E-mail : SOHEC-NU@sdgs_admin