แจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิต เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

บรรยากาศแจกหมวกกันน็อคให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ห้องชมรมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ที่มา: งานกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร