Archives September 2023

“การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อความหวังโดยการใช้เลือดในร่างกายของเราที่ตั้งใจสละ เพื่อต่ออายุขัยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมบริจาคเลือดจำนวน 74 ราย และได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 58 ยูนิต นับได้ว่าเป็นทานที่ต้องใช้ความตั้งมั่น และตั้งใจในระดับหนึ่ง เพราะคือ “การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาทำความรู้จัก NU SDGs “ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” กันเถอะ

มาทำความรู้จัก NU SDGs 🧡🌍 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” กันเถอะ
ที่มา: งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง”

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร

ชื่อผลงาน: 5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง
1. ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หอในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

นอกจาก 5 สถานที่ ในความทรงจำแล้วยังเป็น 5 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย SDGS สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้โลกดีขึ้น ภายในปี 2030 อีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

NU SciPark โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Food Innopolis@NU) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว!! เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
>> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรม เกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

[สิ่งที่ท่านจะได้รับ]
> การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร กว่า 10 ท่าน
> การถอดบทเรียนการพัฒนา ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
> โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุน ด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
> การสนับสนุนผู้ประกอบการ กิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการ แบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย
> เข้าเป็นผู้ประกอบการ ในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

[สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้]
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบ Social Enterprise
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise
> ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

[กำหนดการโครงการ]
> เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566
> ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566
> ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 16 – 22 ตุลาคม 2566
> ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม : 6 – 7 พฤศจิกายน 2566
> อบรมเชิงปฏิบัติการ : 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ > https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6
หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis ติดต่อผู้ดูแลโครงการ 094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต

เรื่องย่อ เรื่องราวของนิสิตคนหนึ่ง ที่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องราวสุขหรือทุกข์ แต่ทำให้นิสิตคนนี้ สามารถยิ้มออกมาได้ สิ่งเหล่านั้นจะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันเลยกับ NU SDGs

พบกับช่วงให้ความรู้ SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยองค์การสหประชาชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย (5P) ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People) นำเสนอ NU Pride การยอมรับความหลากหลาย และการแต่งกายตามเพศสภาพ #nusdgs5

2. กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) นำเสนอ โครงการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Transit) #nusdgs7

3. กลุ่มเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Planet) นำเสนอ โครงการปลูกรัก ปลูกเสลา (Your Home Always) #nusgds15

4. กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ (Peace) นำเสนอ ศูนย์ดูแลช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs16

5. กลุ่มเป้าหมายหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) นำเสนอ เพราะศิษย์เก่าคือทรัพยากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs17

วิดีทัศน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Credit
Director : Ohm Chaipat Keatravee Panukon Rakklin
Video Grapher & Editor : Tanatorn Jeenpitak
Actor : อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ Cholthicha Thadsri Tanawat Wiriyadilok Raksina Sovannee Fs Chuenkamon Chayanin Onnom Namwhan Natthika Tang May
Speacial Thank : สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร – Student Council of Naresuan University
Props : ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ

คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ ตอนที่ 2 : การให้ความช่วยเหลือในจังหวัดพิษณุโลก

สัมภาษณ์
-ผศ.กิติวรญา รัตนมณี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-น.ส.ภิญญาภัทร ปุญญธนา (น้องแตงโม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>>> ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอ และร่วมตอบแบบสอบถาม ลิงค์สำหรับตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/BefJfJ5HaZ1Q1mLD7

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ให้ความรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

รายการ : พบเภสัชกร เรื่อง : ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

ดำเนินรายการโดย : อ.ภก.ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ทาง FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ www.nuradio.nu.ac.th ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 19.00 น.

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ม.นเรศวร เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent มาถึงแล้ว

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ฟรี!!!!

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

NU SDGs No.7 เราทำได้ ทุกคนทำได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ทั้งในด้านการปฏิบัติ และการวิจัยค้นคว้า ช่วยให้บรรลุวาระการพัฒนา ปี 2030 และช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ที่มา: www.facebook.com/AusudayuHD

การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ “การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” โดยวิทยากร ดังนี้
>>วิทยากรหลัก : อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
>>วิทยากรร่วม : อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin