ให้ความรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

รายการ : พบเภสัชกร เรื่อง : ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

ดำเนินรายการโดย : อ.ภก.ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ทาง FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ www.nuradio.nu.ac.th ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 19.00 น.

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan