ม.นเรศวร จัดใหญ่ MED NU Health Expo “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival: Creating a Healthier Society 18-20 มกราคม 2567 นี้ งานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 30 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร #MEDNUHealthExpo มหกรรมกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ “ตรวจสุขภาพฟรี, กิน&ช็อปของดีเพื่อสุขภาพ พร้อมเคล็ดไม่ลับเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพโดยอาจารย์แพทย์ และ กูรู ชื่อดังมากมาย 18-20 มกราคม 2567 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม วันเบาหวานโลก (ค่ายเบาหวาน) ประจำปี 2566ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ทางสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต (กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้องและนิสิตแต่ละสาขาได้พบปะและรู้จักกันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ จะเป็นการเฉลิมฉลองใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ 22 ปีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยการนำของสโมสรนิสิตและชมรมพิธีกร และประกอบไปด้วยการวิ่งคบเพลิงจำลองโดยนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นนิสิตของคณะ การแสดงจากชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมสันทนากร ชมรมผู้นำเชียร์ ชมรมคฑากร ชมรมคัฟเวอร์แดนซ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของทั้งระหว่างนิสิตแต่ละสีและระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ที่นำโดยพี่สีทั้ง 5 สี ได้แก่
• อ.พี่หนึ่ง ผศ.ดร.ทิพภาพร บัวเลิง พี่สีน้ำเงิน แซฟไฟร์ไฮเดรนเยีย
• อ.พี่ตั๊ก ผศ.ดร.จตุพร เงินคำ พี่สีแดง ปัตตาเวียดาหลา
• อ.พี่มิ้ง ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ พี่สีเหลือง อุไรอำพัน
• อ.พี่น่า ดร.ศศิธร วรรณอุดม พี่สีเขียว ปทุมมามรกต
• อ.พี่เดียว ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม พี่สีชมพู พญาเสือโคร่งอำไพ

นอกจากนั้นยังมีการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ชนะกีฬาแต่ละประเภท และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนของรางวัลจากผู้บริหารทุกท่าน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มอบบรรดาของว่างและขนมต่างๆ ตลอดจนองค์กรภายนอกที่มอบบัตรกำนัล บัตรชมภาพยนตร์ต่างๆให้กับนิสิตได้อย่างทั่วถึง

ที่มา: ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง

หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน ออกพื้นที่บริการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21-23 ก.พ. 2566 จำนวนทั้งหมด 34 ราย ณ รพ.สต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก พบปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ในเคสผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการแก่ผู้ป่วย จึงประสานงานมายังหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทางหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำโดย อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค และทีมงานกว่า 30 คน ประกอบด้วย อาจารย์ทันตแพทย์ นิสิต ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำฟันเทียมทั้งปาก ระยะเวลา 3 วัน จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย

การทำฟันเทียมพระราชทาน ในการออกหน่วยครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยในการทำฟันเทียมทั้งปาก ( Digital Denture)โดยมีการนำระบบการสแกนฟัน (Digital scan) เพื่อให้ได้ข้อมูลฟัน จากนั้นทำการออกแบบฟันเทียมทั้งปากด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD design) เมื่อออกแบบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย ก็จะทำขึ้นรูปฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAM) โดยใช้เครื่อง 3D printer ซึ่งการนำระบบดิจิตัลมาใช้ครั้งนี้ ได้ทำนำร่องให้ผู้ป่วยเป็นจำนวน 5 เคส ซึ่งเป็น Digital denture 5 เคสแรกของหน่วยเรา พบว่าสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น การยึดติด และการใช้งานไม่ต่างจากการผลิตชิ้นงานแบบปกติ แต่ที่น่าสนใจคือ ฟันมีความสวยงามและธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถออกแบบฟันให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้ แตกต่างจากวิธีปกติที่ใช้ฟันสำเร็จรูปจากบริษัท อย่างไรก็ตามอุปกรณ์และวัสดุทางดิจิตัลมีราคาค่อนข้างสูง และเทคนิการทำซับซ้อน ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก โดย ทพ.ณัฐพล มัสยามาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ทพญ.เขมจิรัฏฐ์ โควสุภัทร์(ศิษย์เก่า ม.น รุ่น 11) และทีมงานทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นอย่างดี

สุดท้ายต้องขอชื่นชมทางทีมงานของเราทุกคน อาจารย์ นิสิต ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คุณหมอกำพล คุณหมอนววิชณ์ ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่และช่างทันตกรรมทุกท่าน ที่ทุ่มเททำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่ ผลิตชิ้นงานฟันเทียมทั้งปากประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมอบรอยยิ้มให้คุณลุง คุณป้า ทั้ง 34 คน ทุกคนยิ้มออกมาด้วยความดีใจกับรอยยิ้มใหม่ สร้างความประทับใจให้แก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “ รักในวัยเรียนและเพศศึกษา ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “รักในวัยเรียนและเพศศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในเรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตในช่วงวัยรุ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยในการบรรยายครั้งที่ 1 นี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Healthy baby and Happy mom “เพราะ ลูก คือ ของขวัญพิเศษ ของพ่อแม่ และครอบครัว”

Healthy baby and Happy mom “เพราะ ลูก คือ ของขวัญพิเศษ ของพ่อแม่ และครอบครัว” รพ.มน. ให้บริการฝากครรภ์ คุณภาพ คลอดบุตรและพักฟื้นต่อเนื่องจนถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมการพยาบาลที่เชี่ยวชาญ

ติดต่อได้ที่คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติม 0 5596 5685

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด “รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง” โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท)
3. ให้การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของรากฟันเทียม

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ โทร: 0-5596-7462
ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) การจัดการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีพัฒนาทักษะการช่วยชีวิต เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักกีฬาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยเจ้าภาพได้ส่งมอบถ้วยประจำการแข่งขัน และธงประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพครั้งถัดไปในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 ” เจ้ารามเกมส์ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2567

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566และกิจกรรมชี้แจงอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.ภัทรพล มากมี ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้กล่าวแนะนำทีมคณาจารย์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ แก่ครูพี่เลี้ยงจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 56 รพ.สต. จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลกพิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี

โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว กฎระเบียบต่าง ๆ และให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกงานด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งให้ครูพี่เลี้ยงและนิสิต ได้พบปะพูดคุย สอบถาม ปัญหาและอุปสรรค ทราบถึงข้อแนะนำของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ต่อไป ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin