คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ

คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ ตอนที่ 2 : การให้ความช่วยเหลือในจังหวัดพิษณุโลก

สัมภาษณ์
-ผศ.กิติวรญา รัตนมณี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-น.ส.ภิญญาภัทร ปุญญธนา (น้องแตงโม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>>> ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอ และร่วมตอบแบบสอบถาม ลิงค์สำหรับตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/BefJfJ5HaZ1Q1mLD7

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan