Archives March 2023

นวัตกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา “เต้าหู้ก้อนไข่ขาว” ในน้ำพะโล้

ขอเชิญรับฟังรายการ “บัณฑิตวิทยาลัย มอนิเตอร์” ประเด็น “ผลงานนวัตกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา “เต้าหู้ก้อนไข่ขาว” ในน้ำพะโล้ รางวัลชนะเลิศ Champion การแข่งขันนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2022

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 14.00-14.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร FM 107.25 MHz และ https://nuradio.nu.ac.th/

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เริ่มแล้ว NU SciPark พร้อม 5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation) TOR ปี 2566 – 2567 🎉

ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม NU SciPark และ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation) ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องมหามนตรี อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับ Start-up, Spin-off และ Pre-Incubation

โดยมีผู้ประกอบการร่วมกลั่นกรองกว่า 28 ธุรกิจ จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงยินดีกับ 3 ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการประเมินในระดับ Start-up ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดย บริษัท เพียวพลัสไบโอ อโกรเทค จำกัด
2) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงจากไข่ขาว โดย บริษัท นิวทรี อินโนฟู๊ด
3) ผลิตภัณฑ์ขนมไทยมงคล โดย นางสาวเมษา บุญธรรม

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมเสวนา RUN Talk Online March 2023

สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN Office) ขอเชิญเข้าร่วม RUN Talk Online March 2023 #47 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น.

Topic : “การสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัยทางชีวภาพ-บทบาทของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84072892554 , Meeting ID: 840 7289 2554
ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ออกบูธนิทรรศการ ในงาน Shift Fundamental to applied Research (FARE Project) ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจและในความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับภาคเอกชน

และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาพัฒนาและบ่มเพราะธุรกิจจนสามารถยกระดับและได้การรับรองมาตรฐาน รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีกทั้งยังมีการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ 9 สถาบัน และนำเสนอฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Delegation from Naresuan University, Thailand visits Shinshu University

On 28th-29th March 2023, Associate Professor Dr. Sarintip Tantanee, The President of Naresuan University (NU), Kingdom of Thailand, led the NU administrative team comprising (i) Professor Dr. Kornkanok Ingkaninan, Vice President for Research and Innovation Development; (ii) Dr. Yutthapong Tongpob, Assistant to the President for Research and Innovation Development; (iii) Assistant Professor Lieutenant Dr. Saisiri Merasena, Dean of Faculty of Medical Science; (iv) Associate Professor Dr. Sutisa Thanoi Vice Dean for Research and Graduate Studies, Faculty of Medical Science; (v) Associate Professor Dr. Sukunya Ross, Assistant Dean for Public Relations and International Affairs, Faculty of Science; (vi) Assistant Professor Dr. Usa Padgate, Assistant to the President for International Affairs; (vii) Associate Professor Dr. Krongkarn Chootip, Dean of Graduate School; and (viii) Assistant Professor Dr. Piriya Narukhutrpichai, Dean of Faculty of Medicine, in a visit to Shinshu University (SU), Matsumoto and Nagano campuses, Japan

On the first day of the visit (28th March 2023), the NU delegates discussed with Professor Dr. Soichiro Nakamura, President of SU, and the SU administrative team (including Professor Dr. Shinichi Yonekura, Vice-President for International Planning and Strategy) at Matsumoto campus for (i) continuing a strong university-level agreement between both universities, (ii) promoting the existing strong relationship with the Faculty of Engineering; (iii) expanding further research and academic collaborations (especially, the Faculties of Medicine, Sciences, Medical Science, Humanities and Social Science), (iv) exchanging research students and academic staffs as well as creation of internships, and (v) creating potential joint symposia and research projects.

Additionally, the NU delegates visited School of Medicine with the intermediation of Professor Dr. Naoki Tanaka (Presenter), and Professor Dr. Yuji Shiba (Biomedical Lab tour); Faculty of Sciences led by Professor Dr. Hirosuke Tatsumi (Presenter), Lab tour: Professor Dr. Kohki Yoshida (Dean), Professor Dr. Dai Tamaki (the next Dean), Professor Dr. Igor Trushin.

Nevertheless, the NU team visited Faculty of Engineering and the laboratories under the attentive guidance of Professor Dr. Yoshihiko Amano (Dean), Special Emeritus Professor Dr. Morinobu Endo, Professor Dr. Kiyoshi Tanaka (former Vice-President), Professor Toshiro Sato (Council Member), Professor Dr. Mizue Kayama (Council Member), Professor Dr. Nobuhiko Henmi (Director of International Relations), Professor Dr. Toshio Sakai (Vice-Director of International Relations), Associate Professor Dr. Makoto Abe, Associate Professor Dr. Masakazu Kataoka, and Assistant Professor Dr. Satomi Tagawa. Following the laboratory visit, the NU team paid a courtesy call to Senior Assistant Professor Dr. Mitsuru Hamano and Assistant Professor Dr. Amanda Schuetze at Center for Global Education and Collaboration.

On the second day (29th March 2023), the NU delegation discussed further research projects with the Faculty of Engineering in Nagano campus. Professor Dr. Henmi gave a fantastic presentation about the long-standing partnership , illustrated with memorable photographs showing many of the events and people concerned leading to a lively series of wonderful discussion and great collaboration. The meeting was also attended by Special Emeritus Professor Dr. Endo, who was awarded an honorary doctorate by Naresuan University in 2015. The following Research Group Labs were then visited: Abe RGL, Amano-Mizuno-Tagawa RGL, Kataoka RGL and the International Center for Science and Innovation (AICS).

The two parties made plans to discuss the possibility of further cooperation in detail. After a pleasant conversation, the delegates took a commemorative photo together.

NU wishes to express deep appreciation to all SU staff for their heartwarming welcome as well as for the fruitful discussions conducted during the visit. Impactful collaborations and efficient networks are anticipated as a result of this visit.

More information can be accessed from SU website: https://www.shinshu-u.ac.jp/english/

Shinshu News: Delegation from Naresuan University, Thailand visits Shinshu University can be accessed from SU website: https://www.shinshu-u.ac.jp/…/04/delegation-from-nare.html

March 28-29, 2023

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร ให้บริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน ณ รพ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28-30 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดี และประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ ม.นเรศวร และทีมงานอาจารย์ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม รวมทันตแพทย์ศิษย์เก่าในพื้นที่กว่า 30 คน ลงพื้นที่ไปใส่ฟันเทียมพระราชทานชนิดฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี รวมทั้งหมด 35 ราย

ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ถือว่าเป็นการออกหน่วยครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยทาง รพ.หนองหาน ซึ่งมีศิษย์เก่า ม.นเรศวร เป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล ทำหนังสือถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมีคนไข้ฟันเทียมทั้งปากมารอรับการบริการจำนวนมาก ทันแพทย์มีจำนวนจำกัด เพื่อบรรเทาปัญหานี้ จึงขอความอนุเคราะห์มาทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยฟันเทียมทั้งปาก ชาวอำเภอหนองหาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย โดยคุณลุง คุณป้า ต่างปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ทรงห่วงใยประชาชน และทรงมองเห็นความสำคัญของสุขภาพฟันและช่องปาก

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ รพ. หนองหาน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และ ทันตแพทย์ผู้ประสานงาน ทพ.จักษวัชร์ เจริญบุตรานนท์ (ศิษย์เก่า ม.น. รุ่น 12) และ ทพ.นววิธ สิริขจรเดชสกุล (ศิษย์เก่า ม.น. รุ่น 4) ทันตแพทย์ในพื้นที่ ที่ให้การต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการออกหน่วยครั้งนี้เป็นอย่างดี

และขอขอบคุณทีมทันตแพทย์ ที่มาช่วยสมทบในการออกหน่วยครั้งนี้ คุณหมอกำพล คุณหมอลูกปลา คุณหมอสายใจ โดยเฉพาะทันตแพทย์ศิษย์เก่า (MS prosth รุ่น1) ของเรา คุณหมอทักษิญา และ คุณหมอสามขวัญ และยังมีคุณหมอศิษย์เก่าในพื้นใกล้เคียง คุณกมลชนก คุณหมออรุโณทัย ที่สละเวลา มาร่วมออกหน่วยครั้งนี้ หวังว่าโอกาสหน้าคงได้ไปร่วมออกหน่วยกันอีก

สุดท้ายต้องขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกคน ทันตแพทย์ ผู้ช่วยฯ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ และนิสิต ป.โท ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งการออกหน่วยรอบนี้เราสามารถเพิ่มจำนวนเคสได้มากถึง 35 เคส ซึ่งถือว่าเยอะที่สุด ในการออกหน่วยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ระบบการจัดการต่างๆ ที่ดีขึ้น

ทุกคนในทีมถึงแม้จะเหนื่อย ทุกวันเริ่มงาน 7.00 น. เลิกงาน 20.00 น. ทานข้าวเที่ยงกัน 10 นาที แต่พวกเราทุกคนก็เต็มที่และเต็มใจทำ ยิ่งการที่พวกเราได้เห็นรอยยิ้ม คุณลุงคุณป้า ที่รอคิวทำฟันเทียมมานานกว่าปี เพื่อที่จะได้ใส่ฟันวันนี้ ทำให้เราทุกคนหายเหนื่อยมีกำลังใจ สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป…

ทีมหน่วยใส่ฟันเทียมพระราชทาน
ที่มา: หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

NU SciPark ออกบูธบริการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการควบคุมคุณภาพและการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

จัดงานโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider for Non-HCP

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตร BLS Provider for Non-HCP สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider สำหรับ อาจารย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยมี ทีมวิทยากร 10 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาจเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์หรือเกิดภาวะฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลทันตกรรม โดยบุคลากรทุกคนได้รับการทบทวนฝึกอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและมีความสามารถในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัย และรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน (Medical emergency)

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพิการเกิดความภาคภูมิใจทางการศึกษาของตนเอง และเกิดความมุ่งมั่นทางการศึกษา อีกทั้งยังทำให้เปิดใจที่จะเรียนรู้และอยู่ในสังคมขณะศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยมีเพื่อนสนิท นิสิตที่เป็นตัวแทนขององค์กรกิจกรรมนิสิตเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้นิสิตพิการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตทางการศึกษา และนิสิตที่เป็นแกนนำอาสาสมัครสร้างสุขจะส่งพลังบวกเสริมสร้างกำลังใจความมั่นใจและช่วยผลักดันการใช้ชีวิตและการศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆ นิสิตพิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์บริการนิสิตพิการได้มีนิสิตที่มีความพิการ จำนวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดความพิการ ดังนี้
1. ทางสายตา จำนวน 3 คน ตาเลื่อนลาง
2. ทางร่างกาย จำนวน 15 คน
3. ทางการได้ยิน จำนวน 1 คน หูหนวก
4. ทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน LD (บกพร่องทางการเรียนรู้)
และในปีการศึกษา 2565 นี้ จะมีนิสิตในศูนย์บริการนิสิตพิการ จบการศึกษา จำนวน 10 ราย

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU. Marketplace : U2T for BCG จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนร่วมงาน NU. Marketplace : U2T for BCG จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก และร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าการเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทยไกรป่าแฝก (U2T ตำบลป่าแฝก) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG พื้นที่ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งภายในงานได้รวมสินค้าเด่นจากฝีมือชุมชนต้นแบบ ที่พัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ ต่อยอดองค์ความรู้ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้จากการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin