หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร ให้บริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน ณ รพ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28-30 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดี และประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ ม.นเรศวร และทีมงานอาจารย์ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม รวมทันตแพทย์ศิษย์เก่าในพื้นที่กว่า 30 คน ลงพื้นที่ไปใส่ฟันเทียมพระราชทานชนิดฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี รวมทั้งหมด 35 ราย

ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ถือว่าเป็นการออกหน่วยครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยทาง รพ.หนองหาน ซึ่งมีศิษย์เก่า ม.นเรศวร เป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล ทำหนังสือถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมีคนไข้ฟันเทียมทั้งปากมารอรับการบริการจำนวนมาก ทันแพทย์มีจำนวนจำกัด เพื่อบรรเทาปัญหานี้ จึงขอความอนุเคราะห์มาทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยฟันเทียมทั้งปาก ชาวอำเภอหนองหาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย โดยคุณลุง คุณป้า ต่างปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ทรงห่วงใยประชาชน และทรงมองเห็นความสำคัญของสุขภาพฟันและช่องปาก

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ รพ. หนองหาน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และ ทันตแพทย์ผู้ประสานงาน ทพ.จักษวัชร์ เจริญบุตรานนท์ (ศิษย์เก่า ม.น. รุ่น 12) และ ทพ.นววิธ สิริขจรเดชสกุล (ศิษย์เก่า ม.น. รุ่น 4) ทันตแพทย์ในพื้นที่ ที่ให้การต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการออกหน่วยครั้งนี้เป็นอย่างดี

และขอขอบคุณทีมทันตแพทย์ ที่มาช่วยสมทบในการออกหน่วยครั้งนี้ คุณหมอกำพล คุณหมอลูกปลา คุณหมอสายใจ โดยเฉพาะทันตแพทย์ศิษย์เก่า (MS prosth รุ่น1) ของเรา คุณหมอทักษิญา และ คุณหมอสามขวัญ และยังมีคุณหมอศิษย์เก่าในพื้นใกล้เคียง คุณกมลชนก คุณหมออรุโณทัย ที่สละเวลา มาร่วมออกหน่วยครั้งนี้ หวังว่าโอกาสหน้าคงได้ไปร่วมออกหน่วยกันอีก

สุดท้ายต้องขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกคน ทันตแพทย์ ผู้ช่วยฯ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ และนิสิต ป.โท ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งการออกหน่วยรอบนี้เราสามารถเพิ่มจำนวนเคสได้มากถึง 35 เคส ซึ่งถือว่าเยอะที่สุด ในการออกหน่วยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ระบบการจัดการต่างๆ ที่ดีขึ้น

ทุกคนในทีมถึงแม้จะเหนื่อย ทุกวันเริ่มงาน 7.00 น. เลิกงาน 20.00 น. ทานข้าวเที่ยงกัน 10 นาที แต่พวกเราทุกคนก็เต็มที่และเต็มใจทำ ยิ่งการที่พวกเราได้เห็นรอยยิ้ม คุณลุงคุณป้า ที่รอคิวทำฟันเทียมมานานกว่าปี เพื่อที่จะได้ใส่ฟันวันนี้ ทำให้เราทุกคนหายเหนื่อยมีกำลังใจ สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป…

ทีมหน่วยใส่ฟันเทียมพระราชทาน
ที่มา: หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร