นวัตกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา “เต้าหู้ก้อนไข่ขาว” ในน้ำพะโล้

ขอเชิญรับฟังรายการ “บัณฑิตวิทยาลัย มอนิเตอร์” ประเด็น “ผลงานนวัตกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา “เต้าหู้ก้อนไข่ขาว” ในน้ำพะโล้ รางวัลชนะเลิศ Champion การแข่งขันนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2022

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 14.00-14.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร FM 107.25 MHz และ https://nuradio.nu.ac.th/

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร