ม.นเรศวร ร่วมเสวนา RUN Talk Online March 2023

สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN Office) ขอเชิญเข้าร่วม RUN Talk Online March 2023 #47 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น.

Topic : “การสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัยทางชีวภาพ-บทบาทของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84072892554 , Meeting ID: 840 7289 2554
ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร