Archives October 2023

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

เราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี… เพราะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุข ความมั่นคงของชีวิต #ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าบันทึกเทปรายการ Healthy Clubs ประเด็น “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร”

รายการ Healthy Clubs ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปรายการ เรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร” โดยมี ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และแพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพประจำปี รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ รายการดังกล่าว ดำเนินรายการโดย คุณศิวพร ดวงแก้วฝ่าย ผู้ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) และทีมงาน

ติดตามชมรายการฉบับเต็มได้เร็ว ๆ นี้ ทาง NBT 2 HD
อ่านต่อ : https://med.nu.ac.th/home/index.php?language=&mod=more_detail&nID=19343
ที่มา: PR คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

อมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต แก่คณะกรรมการสุขภาวะนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาวะนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาวะนิสิต และนิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ

ได้เวลาอัปสกิล แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ | Mascot Design and 3D Printing จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบสามมิติ การสร้างภาพจำลอง และโมเดลสามมิติด้วย iPad เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการพิมพ์สามมิติ

ลงทะเบียนเรียนฟรี ที่ https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:NU+NU059+2022/about
ที่มา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ โดยมี รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ทีมที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากร และดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เสริมความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” แก่ ผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้นของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล”และ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน”

โครงการ ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน” รายวิชา 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยด้วยผลงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย” (Towards Environmental Impact Assessment on the Protection of Marine Ecosystems from Offshore Wind Power Development in Thailand) ผลงานโดย : ดร.สุชานัน หรรษอุดม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ Good Afternoon ช่วง “งานหาคน”

ช่วงงานหาคน ออกอากาศในรายการ Good Afternoon ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ฟังออนไลน์ได้ที่ www.nuradio.nu.ac.th : https://fb.watch/nD3havV84f/

ดำเนินรายการโดย นางสาวพิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
>> องค์กร บริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน ต้องการคนทำงาน ส่งมาได้ที่ inbox เพจสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะ หรือโทร 0 5596 1124

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

อบรมวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.45 น. ณ SHE Training Room ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)

โดยมีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 1. สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ 2. นายปิยะพงษ์ กลมพุก 2. นางวิลาสินี อริยะวรรณ 3. นางสาวอารีย์ คำจันทร์ และ นายวีรเชษฐ์ สิงหเดช ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีการสอบวัดผลความรู้ โดยนายวีรเชษฐ์ สามารถทำคะแนนสอบได้คะแนนเต็ม

ที่มา: สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช

รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต และดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ พร้อมทีมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 164 คน ในโอกาสเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ในด้านกิจกรรมเรื่อง “ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช” พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เทคโนโลยีทางการเกษตรกับนักเรียน การจำลองการรีดนมวัว การจำลองการปลูกพืชในโรงเรือน การรู้จักผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งของตามธรรมชาติ และการได้ลงมือปลูกพืชด้วยตนเอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทักษะรอบด้าน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับการเรียนในห้องเรียนและรู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรฐานความรู้ต่างๆ ดังนี้
1. ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
2. รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
3. ผศ.ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
4. ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
5. ผศ.ดร.ภัทรียา พลซา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
6. ผศ.ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
7. ผศ.ดร.วิภา หอมหวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
8. ผศ.ดร.ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
9. ดร.นุชนาฎ ภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin