นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยด้วยผลงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย” (Towards Environmental Impact Assessment on the Protection of Marine Ecosystems from Offshore Wind Power Development in Thailand) ผลงานโดย : ดร.สุชานัน หรรษอุดม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร