ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

NU Scipark ขอปรบมือดังๆให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทีมชนะเลิศเตรียมลุยแข่งระดับประเทศต่อไป

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต ผ่านการนำเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และธนาคารออมสิน

ภายในกิจกรรมมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับชุมชนต่างๆ จำนวน 5 ทีม : 5 ชุมชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
* คุณชวลิต ยอดเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพิษณุโลก 1
* คุณนงนุช อยู่วัง ผู้จัดการออมสิน สาขาพิษณุโลก
* ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ผลปรากฎ ทีม SD ยุวพัฒน์@NU นิสิตจากคณะสังคมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงาน “กิมจิ@ร่องกล้า” รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 ไปแข่งขันโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ระดับประเทศต่อไป
– ทีม PolSci Connect / กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ่อเกลือพันปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
– ทีม พายใจไปล่องแก่งจินดา / กลุ่มท่องเที่ยวแก่งจินดา เกาะมาแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

สำหรับรางวัลชมเชย 2 ทีม รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
– ทีม กำปั้นยายเชียง / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง
– ทีม NU SWEETHEARTS / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าชัย

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร