NU Scipark จัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจฯ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023)

ติวเข้ม~เข้ม 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนการประกวดแข่งขันและนำเสนอผลงานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023) ครั้งที่ 11ระดับมหาวิทยาลัย 23 กันยายนนี้

วันที่ 17 กันยายน 2566 NU Scipark จัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจ และการตลาด ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023) ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างความเข้าใจด้าน Business Model Canvas (BMC) ร่วมถึงเทคนิคการนำเสนอผลงาน ณ หอประชุมมหาราช 2 อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด 2 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่- – ผศ.ดร.เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ
– ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร