ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม สร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนำชมลูกค้าและพนักงาน บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 50 คน ในการเข้าชมผลงานศิลปะในคลังสะสม “Color light” ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเข้าร่วมทำกิจกรรม “ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมของเส้นทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร