หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน ออกพื้นที่บริการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21-23 ก.พ. 2566 จำนวนทั้งหมด 34 ราย ณ รพ.สต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก พบปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ในเคสผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการแก่ผู้ป่วย จึงประสานงานมายังหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทางหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำโดย อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค และทีมงานกว่า 30 คน ประกอบด้วย อาจารย์ทันตแพทย์ นิสิต ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำฟันเทียมทั้งปาก ระยะเวลา 3 วัน จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย

การทำฟันเทียมพระราชทาน ในการออกหน่วยครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยในการทำฟันเทียมทั้งปาก ( Digital Denture)โดยมีการนำระบบการสแกนฟัน (Digital scan) เพื่อให้ได้ข้อมูลฟัน จากนั้นทำการออกแบบฟันเทียมทั้งปากด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD design) เมื่อออกแบบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย ก็จะทำขึ้นรูปฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAM) โดยใช้เครื่อง 3D printer ซึ่งการนำระบบดิจิตัลมาใช้ครั้งนี้ ได้ทำนำร่องให้ผู้ป่วยเป็นจำนวน 5 เคส ซึ่งเป็น Digital denture 5 เคสแรกของหน่วยเรา พบว่าสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น การยึดติด และการใช้งานไม่ต่างจากการผลิตชิ้นงานแบบปกติ แต่ที่น่าสนใจคือ ฟันมีความสวยงามและธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถออกแบบฟันให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้ แตกต่างจากวิธีปกติที่ใช้ฟันสำเร็จรูปจากบริษัท อย่างไรก็ตามอุปกรณ์และวัสดุทางดิจิตัลมีราคาค่อนข้างสูง และเทคนิการทำซับซ้อน ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก โดย ทพ.ณัฐพล มัสยามาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ทพญ.เขมจิรัฏฐ์ โควสุภัทร์(ศิษย์เก่า ม.น รุ่น 11) และทีมงานทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นอย่างดี

สุดท้ายต้องขอชื่นชมทางทีมงานของเราทุกคน อาจารย์ นิสิต ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คุณหมอกำพล คุณหมอนววิชณ์ ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่และช่างทันตกรรมทุกท่าน ที่ทุ่มเททำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่ ผลิตชิ้นงานฟันเทียมทั้งปากประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมอบรอยยิ้มให้คุณลุง คุณป้า ทั้ง 34 คน ทุกคนยิ้มออกมาด้วยความดีใจกับรอยยิ้มใหม่ สร้างความประทับใจให้แก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร