คูปองแจกนิสิต ใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มราคาถูก

ผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร NU Canteen และ NU Square ทำคูปองแจกนิสิต ใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าตั้งแต่ 10 – 20 บาท เพื่อต้อนรับนิสิตเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับ ศูนย์อาหาร Nu square จะมีการแจกอีกครั้ง วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร