ออกพื้นที่สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรกับทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร