ม.นเรศวร นำทีมนิสิต เข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับนักกีฬา ในเการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10”

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เเละรักษาการในตำเเหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมไปด้วยกันไปได้ไกล (นิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับนักกีฬา ในเการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10” รอบระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว

สรุปผลการแข่งขัน R2M ครั้งที่ 10 รอบประเทศ ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ : ทีม Spark tech จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Bee Plus จากมหาวิทยาลัยพะเยา
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม สิริมงคล (Sirimongkol) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
🏅รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
🎖️ทีม Fyty จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🎖️ทีม Enigma จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Nu scipark มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยการเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business plan&Technology development of product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดยนิสิตและบุคลากรพัฒนาสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ผลประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัย

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร