สวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ร่วมใจปลูกพืชผัก ผลไม้ในโครงการสวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงผักบริเวณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/10-13-64

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร