ม.นเรศวร ร่วมให้กำลังใจนักปั่นจักรยานทางไกลระดับโลก เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022

ม.นเรศวร นำนิสิตและอาจารย์ร่วมปฏิบัติหน้าที่เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022 (L’Etape Phitsanulok by Tour de France 2022) ให้บริการวิชาการด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก
– Liasion อำนวยความสะดวกนักปั่น โดยอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร
– บูธดูแลกายภาพบำบัดให้นักปั่นและฟื้นฟูร่างกาย โดยอาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
– กองเชียร์สุดมันส์ โดยนิสิตชมรมนันทนาการ และชมรมวงดนตรีลูกทุ่ง NU band มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อให้กำลังใจ และสร้างความบันเทิง แก่นักปั่นจักรยานบริเวณจุด START และ FINISH ในงานเทศกาลปั่นจักรยานทางไกลระดับโลก เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022 (L’Etape Phitsanulok by Tour de France 2022) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ในวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร