ร่วมให้ความรู้การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความภาค 6 จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ความรู้กับทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 และนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีคณะวิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย
1. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
2. นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6
3. นายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6
4. นายคมกฤษ มณีชัย กรรมการสภาทนายความภาค 6

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร