ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ NU Pride 🏳️‍🌈 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตจากคณะต่าง ๆ องค์การนิสิต สภานิสิต และจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารขวัญเมือง โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566 ด้วยทางม้าลายสีสดใส ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ( หอใน )

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร