ม.นเรศวร เปิดตลาดวัฒนธรรม เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ พิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร เฉลิมฉลองวาระแห่งมงคลฤกษ์ จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี✨

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 33 ปี โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระฝ่ายสงฆ์ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย นำโดยนิทรรศการพระพุทธชินราช การสาธิตการปั้นพระพุทธชินราชจำลอง สกุลช่างพิษณุโลก จ่าทวี โดยจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ศิลปาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 การใส่บาตรพระประจำวันเกิดเสริมสร้างความมั่นคง นิทรรศการมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมตัดตุงเต่ารั้ง เสริมพลัง NU กิจกรรมผูกพันรัก ถักตุงใย กิจกรรมถักสานเส้นตอก เป็นดอกไม้ไทย กิจกรรมพู่คล้องใจ สายใยเทาแสด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร