กีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ทางสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต (กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้องและนิสิตแต่ละสาขาได้พบปะและรู้จักกันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ จะเป็นการเฉลิมฉลองใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ 22 ปีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยการนำของสโมสรนิสิตและชมรมพิธีกร และประกอบไปด้วยการวิ่งคบเพลิงจำลองโดยนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นนิสิตของคณะ การแสดงจากชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมสันทนากร ชมรมผู้นำเชียร์ ชมรมคฑากร ชมรมคัฟเวอร์แดนซ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของทั้งระหว่างนิสิตแต่ละสีและระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ที่นำโดยพี่สีทั้ง 5 สี ได้แก่
• อ.พี่หนึ่ง ผศ.ดร.ทิพภาพร บัวเลิง พี่สีน้ำเงิน แซฟไฟร์ไฮเดรนเยีย
• อ.พี่ตั๊ก ผศ.ดร.จตุพร เงินคำ พี่สีแดง ปัตตาเวียดาหลา
• อ.พี่มิ้ง ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ พี่สีเหลือง อุไรอำพัน
• อ.พี่น่า ดร.ศศิธร วรรณอุดม พี่สีเขียว ปทุมมามรกต
• อ.พี่เดียว ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม พี่สีชมพู พญาเสือโคร่งอำไพ

นอกจากนั้นยังมีการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ชนะกีฬาแต่ละประเภท และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนของรางวัลจากผู้บริหารทุกท่าน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มอบบรรดาของว่างและขนมต่างๆ ตลอดจนองค์กรภายนอกที่มอบบัตรกำนัล บัตรชมภาพยนตร์ต่างๆให้กับนิสิตได้อย่างทั่วถึง

ที่มา: ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง