สาธิต ม.นเรศวร เลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการรู้จักระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย กระบวนการเลือกตั้งได้จัดขึ้นอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ

ทั้งนี้ กระบวนการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้มาใช้สิทธิเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 336 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคเพื่อน้อง หมายเลข 2 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 169 เสียง โดย เด็กหญิง กฤตญกร สุริวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฯ และดำเนินการตามนโยบายของพรรค เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไป

ที่มา: เอดีดีนิวส์ – ADD News