ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือการสร้างนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก สามารถทำงานในที่ใด ๆ ในโลกนี้ได้ มีความเป็นพลโลก

ให้นิสิตมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ก็ได้พยายามผลักดันผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเน้นในเรื่อง University Social Responsibility (USR) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม แบบที่เริ่มจากต้นเหตุซึ่งหมายถึง ตัวนิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัยด้วย

ในการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำถึงการใช้งานและการสื่อสารผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค เช่น กล่องใส่ถุงพลาสติกรูปปลาวาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความสวยงามแห่งท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดปัตตานี และได้เชิญชวนให้ผู้คนให้ความสำคัญกับการลงมือทำคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกำจัดขยะให้เท่ากับศูนย์ ต่อไป นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่วันที่ 7- 31 กรกฎาคม 2566 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร