NU Art & Craft Fun Fair 2023

ภาพความสุขสนุกสนานของเหล่านิสิต และสีสันขบวนพาเหรดจากงาน NU Art & Craft Fun Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร