ประกวดปลากัดนเรศวร (NU Siamese Fighting Fish Competition)

ขอเชิญชวนร่วมการประกวดปลากัดนเรศวร (NU Siamese Fighting Fish Competition) ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีกำหนดการดังนี้
– วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 08.30 – 16.30 น. “รับสมัครปลากัด”
– วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 09.00 – 16.00 น. “ตัดสินการประกวดปลากัด”
– วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 10.00 – 12.00 น. “พิธีมอบรางวัล”

รุ่นปลาที่จัดประกวด
> A ปลากัดครีบสั้น (SHORT FIN CLASS)
>> A1ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว รวมทุกประเทสี (PK)
>> A2ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว (HMPK) (SOLID COLOR)
>> A3ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสม รวมทุกประเภทสี (HMPK OPEN)
>> A4ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีนีโม่ (HMPK NEMO)
>> A5ปลากัดครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี (DTPK)
>> A6ปลากัดครีบสั้น หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี (CTPK)

> B ปลากัดครีบยาว (LONG FIN CLASS)
>> B1ปลากัดครีบยาว หางพู่กัน รวมทุกประเภทสี (VT)
>> B2ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี (HM)
>> B3ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี (DT)
>> B4ปลากัดครีบยาว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี (CT)

> C ปลากัดประเภทพิเศษ
>> C1ปลากัดดาวรุ่ง รวมทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี (JUNIOR OPEN)
>> C2ปลากัดเพศเมีย รวมทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี (FEMALE OPEN)
>> C3ปลากัดสีและลายคล้ายธงชาติ (สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน) รวมทุกประเภทหาง

> D ปลากัดหูช้างนเรศวร
>> D1ปลากัดหูช้างนเรศวร รวมทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี (DUMBO OPEN)

กติกา
1. ปลากัดครีบสั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.3 นิ้ว (วัดจากปลายปากถึงโคนหาง)
2. ปลากัดครีบยาว และปลากัดเพศเมีย ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.3 นิ้ว (วัดจากปลายปากถึงโคนหาง)
3. ปลากัดดาวรุ่ง ขนาดไม่เกิน 1.2 นิ้ว (วัดจากปลายปากถึงโคนหาง)

เงินรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ ​​เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ​เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ​เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รับประกาศนียบัตร
“รางวัล Best in Show​​เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วย”

หมายเหตุ
– เงินรางวัลจะจ่ายในประเภทที่มีจำนวนปลาเข้าประกวด 25 ตัวขึ้นไป
– ประเภทที่มีปลาประกวดไม่ถึง 25 ตัว จะได้รับเพียงถ้วยรางวัล ไม่ได้รับเงินรางวัล
– รางวัล Best in Show​ จะคัดเลือกมาจากรางวัลชนะเลิศของทุกประเภท

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร