ภูมิปัญญาการทำขนมไทยจากวรรณคดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมรายวิชา 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “ภูมิปัญญาการทำขนมไทยจากวรรณคดี”

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร