นิสิต ม.นเรศวร ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปี 5 จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน โดยมีกิจกรรมตรวจฟัน การอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และช่องปาก การเลือกรัประทานอาหารที่เหมาะสม และฝึกทักษะการแปรงฟัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท พีอี เทคนิค จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงานกับภาคเอกชนครั้งแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร