เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

NU SciPark โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Food Innopolis@NU) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว!! เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
>> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรม เกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

[สิ่งที่ท่านจะได้รับ]
> การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร กว่า 10 ท่าน
> การถอดบทเรียนการพัฒนา ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
> โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุน ด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
> การสนับสนุนผู้ประกอบการ กิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการ แบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย
> เข้าเป็นผู้ประกอบการ ในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

[สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้]
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบ Social Enterprise
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise
> ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

[กำหนดการโครงการ]
> เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566
> ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566
> ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 16 – 22 ตุลาคม 2566
> ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม : 6 – 7 พฤศจิกายน 2566
> อบรมเชิงปฏิบัติการ : 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ > https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6
หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis ติดต่อผู้ดูแลโครงการ 094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร