ม.นเรศวร แถลงข่าว “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานแถลงข่าวในประเด็น “ม.นเรศวร คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสักพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว ได้รับการจดเป็นอนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผม” และ “ผลิตภัณฑ์ครีมนวดเปลี่ยนสีผม” จึงมีความพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Mini Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร