อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย (Agrivoltaics in Thailand) โดยทาง SGtech เป็นหนึ่งในคณะวิจัยของการศึกษานี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai-German Energy Dialogue (TGED) ของ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานครฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร