ม.นเรศวร จัดประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพฯ การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่ปรึกษา SGtech สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร